KontaktFöretagets Historia och Utveckling
Företaget startades 1991 av Axel Vorbau med försäljning av chark och
Köttvaror. Under 1993 genomfördes en tillbyggnad av lokalen, varefter man
Började med egen produktion av korv, pastejer inköp av viltkött vilket
resulterade i egenproducerade delikatesser av skilda slag.
Man började leverera till restauranger och butiker samtidigt som försäljning i
Egen butik fortsatte som tidigare. Efter investering i ytterligare en
rökanläggning utökades verksamheten med legotillverkning med kött från
lamm, hjort, vildsvin och älg för framställning av korv, styckning rökning för
kunds räkning.


Efter dödsfall 1994 drivs nu anläggningen av Ann-Christin Vorbau med
anställda inriktning närproducerat och egentillverkning specialitet
Vilt, laktos och glutenfritt.


Nuvarande verksamhetsgrenar inom företaget:
Charkuteri med produktion
Av traditionellt bassortiment och med specialitet inom vilt och rökta produkter
Försäljning i egen butik, mottagning av rökning för kunds räkning, styckning
legotillverkning, fatuppläggning till festen, grillgris till partyt ( tam el vildsvin )
Samt styckningskurs el visning av verksamheten för mindre grupper.
Nytt är kallrökning speciellt av vilt ( älg, ren, vildsvin, rådjur )
Vi saluför Bäver, Kanin, kallrökt korv ( salami, ölkorv- ren-älg-vildsvin-lamm )

 
 
 
 


Besöksadress:

Björtveten 18

668 94 BÄCKEFORS


GPS

 

N 58° 47.034', E 12° 10.795'


 

Telefon:


0530-606 40

Mobilnr 070-441 02 74

 

E-post: info@axelschark.se